La connexió intestí-pell

Com l’alteració de la funció intestinal pot afectar a la salut de la teva pell


Actualment, s’està parlant molt de l’eix intestí-cervell, és fascinant descobrir les importants i diverses connexions que existeixen en el nostre cos.
Tot i així, avui ens endinsarem en un eix on s’inclou també la pell. Aquest eix triangular és l’anomenat intestí-cervell-pell, l’he estat estudiant durant bastant de temps, i el seu mecanisme és molt interessant, i et pot ajudar a entendre i solucionar els teus problemes crònics de pell.
Al 1930, diferents investigadors ja sospitaven d’un vincle entre l’intestí i la pell, de fet, ja ho deia Hipòcrates de Cos, el pare de la medicina occidental. “L’intestí és la porta d’entrada de totes les malalties”. Actualment, la investigació moderna ha confirmat la importància d'aquesta relació. De fet, els estudis actuals afirmen que si desitges curar la teva pell, hauràs de cuidar el teu intestí.
 
 1. Les associacions entre els trastorns intestinals i malalties de la pell
L'evidència epidemiològica mostra una clara associació entre els problemes intestinals i els trastorns de la pell. Un informe recent va indicar que un sobrecreixement bacterià a l’intestí prim (SIBO), una condició que implica un creixement inadequat de bacteris a l'intestí prim, és 10 vegades més prevalent en persones amb acne que en persones sanes, i que la millora del SIBO en aquests individus va conduir a una marcada millora de l’acne (1). Curiosament, el 14% dels pacients amb colitis ulcerosa i el 24% dels pacients amb malaltia de Crohn tenen manifestacions a la pell. És interessant saber que, acaba de sortir un estudi publicat mostrant un medicament que normalment s'utilitza per tractar la psoriasi, també és eficaç per a la malaltia de Crohn, una malaltia intestinal. La malaltia celíaca també té manifestacions cutànies, com la dermatitis, que succeeix en 1/4 dels pacients celíacs. Les persones diagnosticades com a celíacs, també han augmentat la freqüència de les lesions de la mucosa oral, alopècia i vitiligen. (2)
 
 1. Com una funció intestinal alterada afecta la funció de la pell
La permeabilitat intestinal (també coneguda com "intestí permeable") també és un factor que pot originar problemes a la pell. Aquesta simptomatologia intestinal es caracteritza per l’existència de “fissures” intestinals que permeten que certes toxines que estan a l’intestí puguin traspassar-lo a través d’aquestes fissures i entrar a la sang. Com podràs suposar, això no és bo per a nosaltres, ja que aquestes substàncies a la sang produeixen problemes de salut, com per exemple, problemes a la pell.  
En un estudi de 80 pacients, les persones amb acne tenien nivells més alts de reactivitat als lipopolisacàrids (LPS) son toxines que es produeixen en un intestí permeable. Aquestes minúscules toxines poden anar a la sang i produir diferents problemes de salut, entre ells, els problemes de pell. No obstant, cap persona sana va reaccionar a aquestes toxines, mentre que el 65% dels pacients amb acne, sí que van reaccionar. Els dos estudis suggereixen que l'augment de la permeabilitat intestinal és un problema per a un nombre significatiu de pacients amb acne. (4)
 
Ara que ja sabem que és un intestí permeable, també hem de saber que pot existir una “pell permeable”. La funció principal de la pell és actuar com un sistema de defensa antimicrobiana, d’agents físics i químics. Els estudis han demostrat que l’estrès i una mala funció intestinal poden posar en perill la integritat i la funció de protecció de la teva pell (5).
 
La flora intestinal influeix també en la pell. La substància P és una substància produïda a l'intestí, al cervell i la pell que juga un paper important en malalties de la pell. Una alteració de la microbiota intestinal promou l'alliberament de la substància P, a l'intestí i la pell, no obstant, els probiòtics poden atenuar aquesta resposta, millorant els símptomes (6).
 
 1. Els probiòtics milloren les condicions de la pell
Una altra línia d'evidència que suggereix una connexió entre l'intestí i la pell és l'observació que els probiòtics milloren els problemes de la pell. Prendre els probiòtics orals han demostrat disminuir els lipopolisacàrids, milloren la funció de barrera intestinal i redueixen la inflamació. La primera vegada que es va poder investigar que la utilització d’un probiòtic era positiu per millorar les malalties de la pell, va ser el 1961 per un científic anomenat Robert Siver. Va seguir a 300 pacients que van rebre un probiòtic disponible al mercat i van veure que el 80 per cent de les persones amb acne van millorar (3).
Per tant, actualment podem dir que l’intestí és un òrgan que s’ha tenir molt en compte per a qualsevol problema de dermatitis, acne, psoriasis, èczema, urticària, etc. Menja aliments saludables pel teu intestí i pren probiòtics de qualitat durant 1 mes. Milloraràs la teva salut intestinal i dermatològica.

Bibliografia
 1. Andrea Parodi, et al. “Small intestinal bacterial overgrowth in rosacea: clinical effectiveness of its eradication.”Clin Gastroenterol Hepatol. 2008 Jul; 6(7): 759–764. Published online 2008 May 5. doi: 10.1016/j.cgh.2008.02.054
 2. Ulpu Saarialho-Kere “The gut-skin axis”J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Jun; (Supp3): S734–S735.
 3. L. Juhlin, G. Michaëlsson “Fibrin microclot formation in patients with acne”. Acta Derm Venereol. 1983; 63(6): 538–540.
 4. Slominski A. “A nervous breakdown in the skin: stress and the epidermal barrier”. The Journal of Clinical Investigation. 2007;117(11):3166-3169. doi:10.1172/JCI33508.
 5. Audrey Gueniche, et al. “Lactobacillus paracasei CNCM I-2116 (ST11) inhibits substance P-induced skin inflammation and accelerates skin barrier function recovery in vitro”. Eur J Dermatol. 2010 Nov–Dec; 20(6): 731–737. Published online 2010 Oct 22. doi: 10.1684/ejd.2010.1108.
 6. F. Marchetti, R. Capizzi, A. Tulli “Efficacia dei regolatori della flora batterica intestinale nella terapia dell'acne volgare”. Clin Ter. 1987 Sep 15; 122(5): 339–343.
      

Comentaris

No s´han trobat comentaris

Escriure un comentari

Nom
Comentari
Un cop enviat el comentari, aquest serà revisat per un administrador
Escribe el código:
Enviar Borrar
Aviso legal y Política de Privacidad
 
AVISO LEGAL
 1. DATOS IDENTIFICATIVOS:
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L, le informa de lo siguiente:
 1. USO DEL PORTAL:
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante para poder cumplir con las finalidades de algunos de los servicios ofrecidos por el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L el usuario debe cumplimentar previamente el correspondiente formulario. Por tanto, si no se facilitan los datos necesarios o no lo hace correctamente no podrán atenderse las solicitudes, sin perjuicio de que podrá visualizar libremente el contenido de la web.
 1. USUARIOS:
El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento. El Usuario:
 1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad del TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad del TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas del TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L.
 1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD:
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
 1. MODIFICACIONES:
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.
 1. ENLACES:
En el caso de que en el portal se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
 1. DERECHO DE EXCLUSIÓN:
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
 1. GENERALIDADES:
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
 1. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN:
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
 
POLITICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos datos, así como en el resto de normativa vigente en materia de protección de datos, el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L le informa de lo siguiente:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento es el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L cuyos datos identificativos se encuentran en el punto 1 del AVISO LEGAL.

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L tratará la información que facilite el usuario a través del Sitio Web con el fin de gestionar la prestación de los servicios solicitados y la gestión administrativa derivada de los mismos, así como remitir periódicamente newsletters, comunicaciones comerciales sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con la actividad profesional del TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L cuando el usuario lo autorice, y para valorar la candidatura del usuario en el caso de que se recojan curriculums a través de la web.

¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos?
Los datos personales se conservarán mientras el usuario no solicite la supresión de los mismos y, en todo caso, durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales que establezca la normativa vigente, o para hacer frente a las posibles responsabilidades que pudiesen surgir.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación del TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L para llevar a cabo el tratamiento de los datos de los usuarios se basa en el consentimiento del interesado.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Con carácter general los datos no serán cedidos a terceros, salvo que lo establezca la legislación vigente.

¿Cuáles son los derechos del usuario?
El usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L está tratando datos personales que le conciernan o no. Tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que motivaron su recogida. En determinadas circunstancias el usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente se conservaran bloqueados para el ejercicio o la defensa en reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. Además de los derechos anteriores, el usuario también tendrá el derecho a retirar el consentimiento y el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Dispone de la información necesaria en www.agpd.es. Podrá ejercitar materialmente sus derechos aportando copia de su DNI o documento oficial que le identifique, mediante el envío de un mail o por correo postal dirigiéndose al TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L, cuyos datos identificativos se encuentran en el punto 1 del AVISO LEGAL.

¿Qué medidas de seguridad implantamos para proteger sus datos?
El TECHDERMIS SOLUCIONS I SERVEIS S.L tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
ESTEM TREBALLANT EN UNA NOVA PÀGINA WEB
Gràcies per la teva visita!
ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA NUEVA PÁGINA WEB
¡Gracias por tu visita!